Charles Darwin'in, Teorisi Hakkındaki İtirafları

Evrimcilerin Darwin ile İlgili İtirafları

Evrimcilerin Evrim Teorisinin Geçersizliği Hakkındaki İtirafları

Evrimcilerin Teoriyi, İdeolojik Olarak Savundukları ile İlgili İtirafları

Dogal Seleksiyonun Evrimleştirme Gücünün Bulunmadığı ile İlgili İtirafları

Mutasyonların Evrimleştirme Gücünün Olmadığı ile İlgili İtirafları

Moleküler Evrimin Çıkmazı ile İlgili İtirafları

Canlılığın Birdenbire Ortaya Çıkmasıyla İlgili İtirafları

Ara Geçiş Formlarının Fosillerinin Bulunmaması ile İlgili İtirafları

Omurgasızlardan Omurgalılara Geçisin Delili Olmadığı ile İlgili İtirafları

Sudan Karaya Geçisin İmkansızlığı ile İlgili İtirafları

Sürüngenlerin Kuşlara Evrimleşmesinin İmkansızlığı ile İlgili İtirafları

Evrim Teorisinin Memelilerin Kökenini Açıklayamadığı ile İlgili İtirafları

At Serilerinin Geçersizliği ile İlgili İtirafları

İnsanın Atası ile İlgili İtirafları

İnsanın Ruhunun Evrimle Açıklanamaması ile İlgili İtirafları

Kompleks Organların Evrim ile Oluşamayacağı ile İlgili İtirafları

Hayvanlardaki İçgüdülerin Evrim Teorisi ile Açıklanamayacağına Dair İtirafları

Bitkilerin Evrimle Oluşamayacakları ile İlgili İtirafları

Varyasyonlar Hakkındaki İtirafları

Körelmiş Organların Olmadığı ile İlgili İtirafları

Homoloji İddialarinin Geçersizliği ile İlgili İtirafları

Teorinin Termodinamiğin İkinci Kanunuyla Çeliştiğiyle İlgili İtirafları

Rekapitülasyon Teorisinin Geçersizliği ile İlgili İtirafları

Canlılığın Ancak Bilinçli Bir Tasarımla Oluşabileceği ile İlgili İtirafları

Materyalistlerin, Evrenin Bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafları

Evrendeki Düzenin Tesadüflerle Oluşamayacağı Hakkındaki İtirafları

Darwinizm'in Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile İlgili İtirafları

Sonuç

 

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.