Evrim teorisi, 19. yüzyılda biyoloji ve paleontoloji gibi bilim dallarının dışında, insan ilişkilerinden tarihin yorumlanmasına, politikadan toplum hayatına kadar birçok alanda etkili olmaya başladı. Darwinizm'in özellikle doğada canlılar arasında bir "yaşam mücadelesi" olduğu ve bu mücadelenin sonucunda "güçlü olanların yaşadıkları, diğerlerinin ise ezilerek yok edildikleri" fikri, insan davranışlarına ve düşüncesine de uygulanmaya çalışıldı. Darwinizm'in "doğanın bir mücadele ve çatışma yeri olduğu" iddiası toplumlara ve insanlara uygulandığında ırkçılık saplantıları, sınıf çatışmaları, güçlülerin zayıfları ezdiği bir toplum düzeni, sömürgecilik, ayrımcılık, zulüm ve daha pek çok insanlık dışı muamele meşruiyet kazanmış oluyordu.

Nitekim evrimciler de kimi zaman satır aralarında Darwinist fikirlerin toplumlara ne denli insanlık dışı özellikler aşıladığını kabul etmektedirler:

Theodious Dobzhansky:

Doğal seleksiyon egoizmi, zevk düşkünlüğünü, cesaret yerine korkaklığı, sahtekarlığı ve istismarı tercih eder. Toplum etiği ise "doğal" tavırları yasaklar ve bunların aksi olan nezaket, cömertlik ve hatta diğerlerinin, toplumun, milletin ve nihayet tüm insanlığın iyiliği için kendini feda etmek gibi özellikleri yüceltir.425

P. J. Darlington (Evolution For Naturalists isimli kitabından):


Acımasız katliamlar ve saldırılar uygulayan Neo-Naziler Darwinist anlayışı benimsemiş durumdalar. Neo-Naziler, Nazi ve ırkçılık propagandası amacıyla hazırladıkları internet sayfalarında, Darwinizm'in delile gerek duyulmadan kabul edilmesi gereken bir teori olduğunu duyuruyorlar.

Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir, en uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür.426

Robert Wright (The Moral Animal isimli kitabın yazarı):

Evrim teorisi, insan ilişkilerine karşı uzun ve oldukça kirli bir tarihe sahiptir. Yüzyılın sonlarına doğru politik felsefeye de karıştırılan teori, "Sosyal Darwinizm" adlı bir ideolojiye dönüştürülmüş ve ırkçıların, faşistlerin ve en acımasız kapitalistlerin elinde koz olmuştur.427

Kenneth Hsu:

Bireyler, sınıflar, milletler ya da ırklar arasındaki rekabetin doğal seleksiyonun doğal kanunları ve üstün olanın aşağı olanı yok etmesinin de doğal olduğunu varsayan hain sosyal ideolojinin ezdiği insanlarız. Doğal seleksiyon kanunu, sizi temin ederim, bilim değildir. Bu bir ideoloji, hem de kötü bir ideolojidir.428

425. Theodosius Dobzhansky, Ethics and Values in Biogical and Cultural Evolution, Zygon, the Journal of Religion and Science, Los Angeles Times'da yayınlandığı şekliyle alınmıştır, bölüm 4 (Haziran 16, 1974), s. 6; (That Their words, s.413)
426. P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s. 243-24
427. Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, s. 7
428. Earth Watch, Mart 1989, s. 17; Henry Morris, The Long War against God, s. 57

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.