sKörelmiş organlar iddiası bundan bir asır önce ortaya atılmıştı. İddiaya göre, canlıların bedenlerinde atalarından kendilerine miras kalmış, ancak kullanılmadıkları için zamanla körelmiş işlevsiz organlar yer alıyordu.

Bu kesinlikle bilimsel bir iddia değildi, çünkü bilgi eksikliğine dayanıyordu. İşlevsiz organlar aslında işlevi henüz tespit edilmemiş organlardı. Bunun en iyi göstergesi ise evrimciler tarafından listelenen uzun körelmiş organlar listesinin giderek küçülmesi oldu. Bugün artık evrimciler tarafından körelmiş olarak nitelendirilen organların son derece kapsamlı işlevlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Charles Darwin:

Bununla birlikte, arta kalan bir güçlük var. Bir organ artık kullanılmadığı için çok küçüldükten sonra, kendisinden ancak belli belirsiz bir iz kalıncaya dek nasıl küçülebiliyor ve sonunda nasıl tümüyle ortadan kalkabiliyor. Bir organ bir kez görevsiz kılındıktan sonra, kullanılmamanın onu daha da etkileyebilmesi pek de olanaklı değildir. Burada benim veremeyeceğim ek bir açıklama gereklidir.364

S. R. Scadding:

(Biyoloji hakkındaki) bilgimiz arttıkça, körelmiş organlar listesi de giderek küçüldü... Bir organın işlevsiz olduğunu tespit etmek mümkün olmadığına ve zaten körelmiş organlar iddiası bilimsel bir özellik taşımadığına göre, "körelmiş organlar"ın evrim teorisi lehinde herhangi bir kanıt oluşturamayacağı sonucuna varıyorum.365

364. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Be?inci Baskı, Ankara 1996, s. 516
365. R. Scadding, "Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, cilt 5, Mayıs 1981. s.173

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.