Evrimciler Kambriyen devirde ortaya çıkan omurgasız deniz canlılarının, on milyonlarca yıllık bir zaman dilimi içinde balıklara dönüştüğünü iddia ederler. Ancak Kambriyen devri omurgasızlarının hiçbir atası olmadığı gibi, bu omurgasızlarla balıklar arasında bir evrim olduğunu gösterebilecek hiçbir ara-geçiş formu da yoktur. Oysa iskeletleri olmayan ve sert kısımları vücutlarının dış kısmında yer alan omurgasızların, sert kısımları vücutlarının ortasında yer alan kemikli balıklara evrimleşmesi çok büyük bir dönüşümdür ve çok sayıda ara form izi bırakmış olması gerekir.

Evrimciler bu hayali formları bulmak için 140 yıldır fosil tabakalarını altüst etmektedirler. Milyonlarca omurgasız fosili vardır, milyonlarca balık fosili vardır, ama hiç kimse tek bir tane bile ara form fosili bulamamıştır.

Evrimci paleontolog Gerald T. Todd:

Kemikli balıkların her üç sınıfı da, fosil tabakalarında aynı anda ve aniden ortaya çıkarlar... Peki ama bunların kökenleri nedir? Bu denli farklı ve kompleks yaratıkların ortaya çıkmasını ne sağlamıştır? Ve neden kendilerine evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur?200

J. R. Norman (İngiliz Doğa Tarihi Müzesi, Zooloji Bölümü):

Bu zamana kadar elde edilen jeolojik kayıtlar, balıkların kökenine dair hiçbir kanıt sunamadılar.201


Bilinen en eski omurgalı canlılardan biri olan Pikaia'nın fosili ve canlının tahmin edilen anatomisi.

Gordon Rattray Taylor:

Dünyadaki fosil koleksiyonları içinde yüzgeçli ve eklemli canlılar arasında hiçbir ara-geçiş formu bulunmamaktadır.202

F. D. Ommaney:

En eski Chordate soyunun nasıl evrimleştiğini, tam balık gibi canlıların çoğalması için hangi gelişim aşamalarından geçtiğini bilmiyoruz. İlk ortaya çıktığı Kambriyen ile, gerçekten balık karakterli hayvanların ilk fosillerinin belirdiği zaman olan Ordovician arasında, muhtemelen hiçbir zaman dolduramayacağımız 100 milyon yıllık bir boşluk var.203

200. Gerald T. Todd, "Evolution of the Lung and the Origin of Bony Fishes: A Casual Relationship", American Zoologist, cilt 26, no. 4, 1980, s. 757
201. J.R. Norman, "Classification and Pedigrees: Fossils" A History of Fishes", British Museum of Natural History, 1975, s 343
202. Gordon R. Taylor, The Great Evolution Mystery, Harper & Row, 1983, s. 60
203. F.D. Ommaney, The Fishes, New York: Time Life Nature Library, 1964, s. 60

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.